Comisia de etica

In cadrul Spitalul Privat Döbling si Confraternität s-a alcatuit o comisie de etica comuna in conformitate cu § 15 al legii Wr. KAG.

In atributiile acestei comisii intra evaluarea examenelor clinice, a medicamentelor si a altor produse medicale, aplicarea unor noi metode medicale, inclusiv a unor studii neinvazive, si cercetarea aplicata pe pacient.
Alte atributii ar fi evaluarea proiectelor de cercetare in domeniul ingrijirii, a utilizarii de produse noi in ingrijire si a conceptelor noi de ingrijire si tratare.

Comisia de etica evalueaza proiectele depuse in conformitate cu principiile enumerate in Declaratia de la Helsinki si cu legislatia in vigoare.

De regula, sedintele comisiei de etica au loc in fiecare a 3-a joi din luna la orele 17:00, in incinta Spitalului Privat Confraternität.
Programarile si ordinea de zi se gasesc la presedintele comisiei.

Presedentie: Dr. Dieter Volc
Contact: ethikkommission@confraternitaet.at

Skodagasse 32, 1080 Viena Icon Standort