Ass.-Prof. Dr. Nadja Brandstätter

Medical fields: 
Psychiatry and neurology

Ass.-Prof. Dr. Nadja Brandstätter

Medical fields: 
Psychiatry and neurology
Doctor's office
Ordinationszentrum an der Privatklinik Confraternität
Skodagasse 32
1080 Wien
Telephone: +43 1 401 14-5701
Fax: +43 1 401 14-5707